ENJOYVN

Enjoy VN

0 Reputation

0 Badges

0 years, 83 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

" V?i 12 nam không ng?ng n? l?c nâng cao ch?t lu?ng s?n ph?m, dáp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a khách hàng, Công ty TNHH Enjoy Online cam k?t luôn mang d?n cho khách hàng s? hoàn h?o v? ch?t lu?ng s?n ph?m và ni?m tin tr?n v?n t? d?ch v? cham sóc khách hàng. Cùng v?i m?t d?i ngu cham sóc khách hàng chuyên nghi?p và chu dáo, chúng tôi mong r?ng s? du?c dem d?n cho b?n nh?ng s?n ph?m ch?t lu?ng nh?t cùng v?i nh?ng uu dãi h?p d?n nh?t. Enjoy Online là nhà phân ph?i uy tín và l?n c?a các thuong hi?u bánh trung thu trong và ngoài nu?c. Su?t 12 nam có m?t trên th? tru?ng, Enjoy v?n luôn là d?i tác dáng tin c?y c?a m?i khách hàng, doanh nghi?p d? trao g?i tình thân d?n gia dình, b?n bè, các d?i tác và nhân viên trong công ty v?i chi?t kh?u cao nh?t. Khi mua hàng ? Enjoy, b?n s? du?c giao hành mi?n phí, nhanh chóng. https://enjoy.vn chuyên cung c?p th?c ph?m s?ch cao c?p du?c ch?n l?c và nh?p kh?u t? nhi?u n?n ?m th?c n?i ti?ng th? gi?i nhu: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Nh?t b?n,... Quý khách có th? tìm th?y: Caviar, Iberico Jamon, Foie Gras, Pate, Truffle, Olive. Ngoài ra khi d?t BÁNH TRUNG THU GIVRAL, BÁNH TRUNG THU BRODARD, BÁNH TRUNG THU BAKER'S COTTAGE, BÁNH TRUNG THU NHU LAN, BÁNH TRUNG THU KINH ÐÔ, BÁNH TRUNG THU PHÚC LONG, BÁNH TRUNG THU TÀI THÔNG, BÁNH TRUNG THU SANEST, BÁNH TRUNG THU H? LÂM MÔN t?i nhà phân ph?i Enjoy Online, m?i thông tin v? doanh nghi?p và logo doanh nghi?p s? du?c in trên h?p bánh và bao bì m?t cách sang tr?ng và chuyên nghi?p. Chúng tôi luôn cam k?t mang d?n nh?ng s?n ph?m chính hãng v?i giá t?t nh?t d?n tay khách hàng! T?m nhìn: Tr? thành công ty hàng d?u v? quà t?ng t? th?c ph?m cho khách hàng doanh nghi?p & cá nhân ? phân khúc cao c?p. S? m?nh: Mang t?i cho khách hàng nh?ng s?n ph?m quà t?ng t? th?c ph?m cao c?p du?c ch?n l?c t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. - Website: https://enjoy.vn - Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnOV8IRHS-1dJj14o9GiRLA/about - Facebook: https://www.facebook.com/VnEnjoy Twiter: https://twitter.com/vanheict - - Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enjoy-vn/ - flickr.com: https://www.flickr.com/people/enjoyvn/ - tumblr.com: https://enjoyvn.tumblr.com/ - behance.net: https://www.behance.net/enjoyvn - reddit.com: https://www.reddit.com/user/enjoyvn - wordpress.com: http://enjoyvn.wordpress.com - about.me: about.me/enjoyvn Ð?a ch?: 198 C?ng Hoà, Phu?ng 12, Qu?n Tân Bình, TPHCM Liên h? d?a ch?: https://bit.ly/lien-he-enjoy"

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

ENJOYVN has not earned any MaplePrimes badges yet.

ENJOYVN has 0 reputation . What is reputation?