KientrucVking

0 Reputation

0 Badges

0 years, 222 days
"Ki?n t?o h?nh phúc là m?t hành trình. VKING k? v?ng t?o ra ngôi nhà không ch? d? ?, mà còn có vai trò nhu m?t b?o tàng ký ?c, noi các thành viên trong gia dình có th? cùng nhau d?ng xây, ki?n t?o và hoài ni?m nh?ng kho?nh kh?c c?a cu?c d?i. Website: https://vking.vn/ Address: 15-1/3 Vu Tr?ng Khánh, Phu?ng M? Lao, Qu?n Hà Ðông Phone: 0789996000 - 0822008080 Pinterest: https://www.pinterest.com/kientrucvking/ Facebook: www.facebook.com/Vkingjsc Instagram: www.instagram.com/kientrucvking/ Youtube: www.youtube.com/@KientrucVking Tiktok: www.tiktok.com/@kientrucvking #Vking"

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

KientrucVking has not earned any MaplePrimes badges yet.

KientrucVking has 0 reputation . What is reputation?