devacoffee

0 Reputation

0 Badges

1 years, 337 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Voi tam nhin quoc te lon, thuong hieu Deva chung toi dang huong den viec phat trien cac cum lien ket nong san. Do la chuoi lien ket tu khau san xuat den che bien va cuoi cung la tieu thu. Viec ket noi chat che nay giup tao ra nhung san pham co gia tri kinh te cao hon. Tu do phat trien ben vung nen nong nghiep nuoc nha. Trong tuong lai thuong hieu ca phe Viet, nhung tui ca phe, hop tra, hat cacao… se duoc bay ban tai nuoc ngoai. Dieu nay nam trong ke hoach “Dua nong san Viet ra thi truong quoc te” cua chung toi. Chung toi khong gioi han tam nhin va khat vong cua minh. Chung toi khong lo ngai nang luc cua ban than. Voi niem tin, chung toi hy vong se gop suc de cung nang gia tri cua thuong hieu ca phe Viet – Deva. Website: https://www.devafood.vn/ SDT : 024 730 66 889 Dia chi tru so: So 7 Pho Tran Thanh Tong, Phuong Bach Dang, Quan Hai Ba Trung, TP. Ha Noi #devacoffee #devafood

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

devacoffee has not earned any MaplePrimes badges yet.

devacoffee has 0 reputation . What is reputation?