honggiayen

Hong Gia Yen

0 Reputation

0 Badges

2 years, 24 days
honggiayen.com Hong Gia Yen duoc thanh lap voi su menh giup khach hang tiep can voi san pham ve yen chinh hang chat luong duoc cap chung nhan ve sinh an toan thuc pham cam ket an toan voi suc khoe Hong Gia Yen khong ngung cung cap va cap nhat them cac san pham gia tri dong thoi lien tuc hoan thien chat luong dich vu CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG TIEN TRIEU Dia chi 15 Duong So 6 Phuong Hiep Phu Quan 9 Thanh pho Ho Chi Minh Viet Nam Email: honggiayen@gmail.com MST: 0315425711 Nguoi dai dien : NGUYEN VAN TIEN Hotline: 0797980088 Website: https://honggiayen.com/ #honggiayen #yensaohonggiayen #congtyhonggiayen #honggiayenvietnam #yensao

MaplePrimes Activity


honggiayen has not asked any Questions yet.