liplop123

0 Reputation

0 Badges

2 years, 131 days
Máy ch?a ra m? hôi tay chân Liplop di?u tr? b?nh ra m? hôi chân tay nách và các b? ph?n khác trên co th?, không ph?u thu?t, không c?n thu?c, an toàn và hi?u qu? lên t?i 90% du?c gi?i y khoa trên th? gi?i d?c bi?t là các b?nh vi?n Châu u s? d?ng cho b?nh nhân m?c ch?ng b?nh tang ti?t m? hôi. #liplop #mohoi #mohoinhieu #ramohoinhieu #mohoinach #mohoitay #mohoichan #mohoicothe

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

liplop123 has not earned any MaplePrimes badges yet.

liplop123 has 0 reputation . What is reputation?