lythedung

0 Reputation

0 Badges

3 years, 150 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Xin Chào Tôi Tên Lý Th? Dung , Sinh Nam 1994 Nam Nay Tôi 26 Tu?i, Quê Quán T?i Tp Lào Cai . Hi?n T?i Tôi Ðang Làm Trong Linh V?c B?t Ðông S?n Vi?t Nam , Là M?t Chuyên Gia Tu V?n Chuyên Sâu V? Can H? Cao C?p, Bi?t Th?, Shophouse, Li?n K?. Và M?t S? Lo?i Hinh B?t Ð?ng S?n Khác.

MaplePrimes Activity


lythedung has not shared any Posts yet.