phelieunhatminh

0 Reputation

0 Badges

1 years, 207 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Ph? li?u Nh?t Minh dã thành l?p hon 10 nam và di vào ho?t d?ng trong linh v?c thu mua ph? li?u này. V?i ngu?n nhân l?c d?i dào công ty thu mua t?t c? m?t hàng ph? li?u nhu s?t, d?ng, k?m, inox, nhôm, v?i cây,…. và thu mua nhà xu?ng, công trình d? án v?i giá cao v?i các công trình ? khu v?c Hà N?i và lân c?n, Ðà N?ng, và Khu v?c H? Chí Minh và lân c?n. Công Ty TNHH Thuong M?i Nh?t Minh Tr? S?: 1218/11 QL1A, Khu Ph? 1, Phu?ng Th?i An, Qu?n 12, TP.HCM Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nh?t - 0976446883 anh Minh Website: https://phelieunhatminh.com/ Email: phelieubactrungnam@gmail.com

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

phelieunhatminh has not earned any MaplePrimes badges yet.

phelieunhatminh has 0 reputation . What is reputation?