thangvicom

0 Reputation

0 Badges

1 years, 221 days
Tha´ng Vi la` mô?t marketer be´n duyên vo´i SEO & Digital Marketing tu` 2016 va` nhâ?n ra la`m tiê´p thi? sô´ la` dam mê cu?a cuô?c do`i mi`nh. Vo´i thê´ ma?nh vê` SEO & Digital Marketing, Tra?i nghiê?m nguo`i du`ng(User eXperience) va` Tiê´p thi? theo du~ liê?u (Data-driven) mi`nh hy vo?ng thông qua blog ca´ nhân co´ thê? truyê`n duo?c kiê´n thu´c va` kinh nghiê?m cu?a mi`nh dê´n vo´i ca´c ba?n tre?. Website : http://thangvi.com/

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

thangvicom has not earned any MaplePrimes badges yet.

thangvicom has 0 reputation . What is reputation?