thegioivieclam

T?p chí th? gi?i vi?c làm cung c?p thông tin nóng nh?t v? xu th?, cung c?u vi?c làm t?i Vi?t Nam hi?n nay. T?p chí th? gi?i vi?c làm còn cung c?p nhi?u c?m nang, kinh nghi?m h?u ích dành cho ngu?i tìm vi?c và doanh nghi?p tìm nhân tài. Theo dõi d? du?c c?p nh?t các thông tin m?t cách nhanh và chính xác nh?t #vieclam #timviec #thegioivieclam #vieclamvietnam Website: https://thegioivieclam.com.vn/ Google map: https://www.google.com/maps?cid=14347527418577591051 Fanpage: https://www.facebook.com/Th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-100530362096496 Phone: 0914576633

MaplePrimes Activity


MaplePrimes Badges

thegioivieclam has not earned any MaplePrimes badges yet.

thegioivieclam has 0 reputation . What is reputation?