xahongphong

0 Reputation

0 Badges

3 years, 26 days

Social Networks and Content at Maplesoft.com

Xa Hong Phong thuoc huyen Ninh Giang, tinh Hai Duong. Xa Hong Phong giap voi cac xa Hong Thai, Hong Du, Kien Quoc, Ninh Hai, Hiep Luc. Huyen Ninh Giang giap cac huyen Tu Ky, Gia Loc, Thanh Mien thuoc tinh Hai Duong, dong thoi giap voi huyen Vinh Bao thuoc Thanh pho Hai Phong va huyen Quynh Phu thuoc tinh Thai Binh. Xa Hong Phong co truyen thong van hoa lich su lau doi va dang la xa hinh mau cua huyen Ninh Giang, tinh Hai Duong trong cong cuoc xay dung kinh te, van hoa xa hoi hien nay. Hag tags: #hongphong #xahongphong #ubndhongphong #ninhgiang #haiduong #ubnd #uybannhandan #congthongtin Hong Phong, Ninh Giang, Hai Duong SDT: 0969645151 Website: https://hongphong.gov.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/UBND-x%C3%A3-H%E1%BB%93ng-Phong-109512064703367/

MaplePrimes Activity


xahongphong has not asked any Questions yet.